شعبات

شعبات مردانه

شعبه ۴

خیابان شهید بهشتی ، نبش پاساژ آزادی

۰۲۶۳۲۲۲۴۲۷۱

شعبه ۵

فردیس ، بین فلکه اول و دوم ، روبه روی پاساژ آویژه

۰۲۶۳۶۵۵۹۲۳۷

شعبه ۳

میدان سپاه ابتدای بلوار جمهوری نبش کوچه غزال

۰۲۶۳۴۴۸۱۳۹۳

شعبه ۲

چهارراه طالقانی ، جنب هلال احمر

۰۲۶۳۴۴۸۶۴۸۶

شعبه ۱

چهارراه طالقانی ،طالقانی شمالی ، جنب پارک شرافت

۰۲۶۳۲۲۲۵۵۸۰

شعبات زنانه

شعبه ۳

فردیس ، بین فلکه اول ودوم ، روبه روی پاساژ آویژه

۰۲۶۳۶۵۵۹۲۳۷

شعبه ۳

فردیس ، بین فلکه اول ودوم ، روبه روی پاساژ آویژه

۰۲۶۳۶۵۵۹۲۳۷

شعبه ۲

چهارراه طالقانی ، جنب پارک شرافت

۰۲۶۳۲۲۲۵۵۶۹

دفتر مرکزی

کرج ، بلوار جمهوری ،نبش کوچه غزال ، ساختمان فاتح ، طبقه چهارم واحد ۱۰

۰۲۶۳۴۴۸۱۷۶۴